Facebook wedstrijd

Wedstrijdreglement Facebook-wedstrijd
2018-05-20

Dit reglement bepaalt de regels en de voorwaarden om te kunnen deelnemen aan deze wedstrijd, georganiseerd door FAKRO. De wedstrijd loopt op de Facebook-pagina van de organisator. Facebook zelf kan niet geassocieerd worden met, of verantwoordelijk gesteld worden voor deze wedstrijd.

Opzet en deelnemingsvoorwaarden

Iedereen die de FAKRO-pagina op Facebook volgt én de post over de wedstrijd een like geeft kan deelnemen aan de wedstrijd.

Laat ons in een reactie weten waarom je een FAKRO-koelbox verdient of waar je deze zou gebruiken.    Deelnemen kan tot 15 juni 2018.

Wedstrijdverloop

De jury bepaalt vijf winnaars op basis van de volgende beoordelingscriteria: creativiteit en enthousiasme. De deelnemers verlenen de organisatie de kosteloze toestemming om de reacties zonder enige beperking online te publiceren. De deelnemer vrijwaart de organisator tegen alle mogelijke aanspraken in verband met zijn creatieve inbreng.

De organisator kan op elk ogenblik en om welke reden dan ook een creatieve inbreng verwijderen.  

De organisator houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd. Als niet aan alle voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruik, misleiding, bedrog of ‘kwade trouw’ behoudt de organisatie het recht om een deelnemer uit te sluiten van de wedstrijd.

De uitslag van de wedstrijd kan niet betwist worden.

Door deel te nemen aan deze online wedstrijd aanvaardt de deelnemer het wedstrijdreglement en alle beslissingen die de organisator in verband met de wedstrijd zal treffen.

Winnaars

Op 15 juni 2018 maakt de jury de vijf winnaars bekend via Facebook. Ze zullen gevraagd worden om contact op te nemen met FAKRO ten einde hun prijs toegekend te krijgen. Bij onbereikbaarheid, d.w.z. geen reactie binnen de week, kan de organisatie de gewonnen prijs toekennen aan een andere deelnemer.

Prijzen worden enkel uitgereikt binnen België.

Privacy

Uiteraard is respect voor uw persoonsgegevens van groot belang voor ons.  Klik hier om onze Privacy Statement te lezen.