Smoke ventilation

Kenmerken

Het nut van een RWA-systeem

Brand en rook vormen een serieuze bedreiging voor de mens en zijn gezondheid.  In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, worden meer dan 90% van de brand-gerelateerde sterfgevallen veroorzaakt door verstikking en niet door hoge temperaturen of verbranden.  Rook brengt ook aanzienlijk veel schade toe aan de woning.  Daarom is het belangrijk om de juiste rook- en warmteafvoer-systemen te voorzien.  FSP, het RWA-dakvenster van FAKRO, heeft een motor die functioneert d.m.v. een besturingscentrale die reageert op signalen van een rookmelder en ook een alarm doet afgaan.  Het systeem is vaak verplicht in publieke gebouwen of gedeelde ruimtes van gebouwen (zoals de trapkast van een appartementsblok).

 

Impact van een RWA-dakvenster tijdens een brand

 

 

 

 

Impact van een RWA-dakvenster tijdens een brand

Impact indien er geen RWA-dakvenster aanwezig is

 

 

 

 

Impact indien er geen RWA-dakvenster aanwezig is

   

Effect van een rook- en warmteafvoer dakvenster

Het RWA-dakvenster is een dakvenster dat onderaan scharniert en openvalt naar buiten toe tot een hoek van max. 75°.  Aldus functioneert de openvallende vleugel als windgeleider en wordt een verhoogd schoorsteeneffect en betere aërodynamische waarden verkregen.  Dit helpt om de evacuatieweg rookvrij te krijgen, waardoor de evacuatie vlotter kan verlopen.  Het helpt ook om de bron van de brand te kunnen lokaliseren en deze dus sneller te kunnen doven.

Nadat de rookmelder een brand heeft ontdekt stuurt deze een signaal naar de besturingscentrale die automatisch de elektrische motoren activeert om het dakvenster te openen.  Als het vuur wordt gedetecteerd vooraleer de rookmelder het opmerkt, vb visueel, dan kan het RWA-dakvenster manueel geopend worden door op de alarmknop te duwen.  Het systeem laat ook een automatische dagelijkse ventilatie toe van de ruimte.  Verder is het ook mogelijk om er een ZRD regenmelder aan te koppelen, die de vleugel van het dakvenster zal sleuten bij regen.

 

Hoe werkt het systeem

Hoe werkt het systeem van een rook- en warmteafvoer dakvenster?

 

Eens het RWA-dakvenster verbonden is met een 230V AC voeding, moet men de rest van de elementen van het systeem verbinden d.m.v. geschikte kabels (zie tabel hierboven).  Het schakelschema bevindt zich in de handleiding die geleverd wordt met het product.  Het installeren van dit RWA-systeem dient te gebeuren door een gekwalificeerde elektrieker en het moet om de 6 maanden volledig getest worden op correct functioneren.

Al de elementen van het systeem zijn gecertificeerd.

Voordelen

  • afvoer van rook en warmte tijdens brand
  • automatische of manuele opening van het FSP RWA-dakvenster tijdens brand, verhoogde veiligheid
  • ventilatie van het gebouw en automatische sluiting na deze ventilatie